Beleidsplan 

Home of Change heeft een beleidsplan opgesteld tot het jaar 2020. Hierin staat omschreven wat onze plannen zijn voor de komende jaren en op welke manier wij ons nationaal en internationaal willen blijven inzetten voor de vrijheid en veiligheid van vrouwen en kinderen. Zo omschrijven we concreet hoe we in Nederland, Tajikistan, Zuid-Afrika en India aan de slag willen (blijven) met het opzetten van Safe Homes en Source Projects, maar ook hoe we door middel van campagnes en acties bewustwording met betrekking tot mensenhandel en ons werk willen vergroten. Als je interesse hebt om het beleidsplan in te zien, neem dan contact met ons.  

Huidige activiteiten 

Nederland


In Leeuwarden hebben wij, in samenwerking met het Leger des Heils het kookproject Taste & See opgezet. Dit project heeft als doel om het welzijn van vrouwen die (gedwongen) in de prostitutie werken te ondersteunen door middel van gezonde maaltijden. Lees hier meer over Taste & See. 

Naast de activiteiten binnen onze eigen stichting, zijn we ook betrokken bij het nationaal platform Stop Moderne Slavernij. Home of Change heeft dit platform geïnitieerd en we zijn sindsdien betrokken bij gezamenlijke acties vanuit dit platform, waaronder een schrijf- en rapwedstrijd, een Loesje-campagne, de publicatie van de korte verhalenbundel ‘Geboeid‘en twee magazines om bewustwording rondom mensenhandel te vergroten. Jacqueline van Liere is sinds 2017 bestuurslid van het platform en wordt daarin ondersteund door Esther Vlot van ons team.  

In Nederland coördineren we ook de projecten Run for Change en Recht in Huis.  

TAJIKISTAN


Doma Mera is sinds 2013 onze opvang met werkvoorziening in Tajikistan. In deze Safe Home worden vrouwen en kinderen opgevangen die op straat leefden en in de (gedwongen) prostitutie werkten. De vrouwen die opgevangen worden krijgen medische hulp, psychische hulp en begeleiding om een nieuw leven op te bouwen en een baan te vinden. In 2014 is Doma Mera een huisbakkerij gestart waar de vrouwen tijdens de eerste periode van hun herstel kunnen werken. Een werkvoorziening zoals deze bakkerij noemen wij een Source Project. Ons team doet ook straatwerk in Dushanbe en andere steden. Ze bouwen relaties op met meiden die in de gedwongen prostitutie werken en die een ander leven willen maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Het team bouwt door hun aanwezigheid op straat een vertrouwensband op met de meiden, maar helpt hen bijvoorbeeld ook met het aanvragen van identiteitspapieren, het bezoeken van een dokter, enzovoort. De vrouwen en kinderen die tot nu door Doma Mera zijn opgevangen, zijn daar dankzij het straatwerk terechtgekomen. 

ZUID-AFRIKA


Sinds 2016 zijn we ook werkzaam in Zuid-Afrika, onder de naam Ikhaya Loxolo. We hebben daar wekelijks straatwerk gedaan in een van de gevaarlijkste wijken van de stad Port Elizabeth. Vanuit het straatwerk hebben we en huiskamer geopend, waar de meisjes en vrouwen die we op straat ontmoetten, terechtkonden voor een kop thee, wat te eten en een praatje. Ook werden in de huiskamer naailessen en computertraining gegeven. Doordat onze projectleider geen Zuid-Afrikaanse visumverlening voor haar dochter heeft gekregen, hebben we het project tijdelijk moeten afronden. In november gaan twee van onze teamleden naar Port Elizabeth en Jeffreys Bay om met het lokale team en verschillende andere organisaties te praten over hoe we het project door kunnen starten. 

INDIA


Sinds juli 2018 ondersteunt Home of Change het project Bachcha in Chennai. Bachcha is opgezet door de Indiase Freddie en Daisy, in samenwerking met Ferry Ruijtenberg, een van onze bestuursleden. Sinds Ferry’s betrokkenheid bij Home of Change, hebben we geregeld tegen elkaar gezegd dat het mooi zou zijn als we elkaars werk zouden kunnen versterken. Na een aantal jaar van dichtbij te hebben gezien hoe Home of Change werkt, trok Ferry de stoute schoenen aan met de vraag of Home of Change project Bachcha zou willen adopteren. We hebben hier tijdens een bezinningsperiode in 2017 over nagedacht en vol enthousiasme besloten om dit te doen. 

 

Bachcha is in de loop van de jaren uitgegroeid van een weeshuis tot een gemeenschapsproject, waarbij kinderen en ouders in hun eigen leefomgeving begeleid worden. Hierdoor worden hele gezinnen én de gemeenschap waarin zij leven, opgebouwd en bekrachtigd. We hopen in het komende jaar van start te gaan met een Source Project in Chennai, om zo de zelfredzaamheid van vrouwen en moeders te vergroten. 

© 2011 – 2018 HOME OF CHANGE NEDERLAND, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN